Informasjon Coronavirus

Vi ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden med å forhindre smitte. Tiden fremover blir utfordrende, men vi vil så langt det er mulig opprettholde den daglige driften. Vi velger selvsagt å forholde oss til rådene som enhver tid kommer fra helsemyndighetene. Av hensyn til våre kunder og ansatte har vi også gjort ytterligere tiltak for å redusere faren for smitte av COVID-19:

- Vi har skjerpet krav til renhold på anlegget og førerterminaler

- Vi har utarbeidet tydlige rutiner rundt hygiene både for ansatte, kunder og andre besøkende.

- Vi har begrenset adgangen på deler av anlegget. Kun egne ansatte og faste UE har nå adgang til verksted, skiftebrakke og spiserom.

- Vi har innført strenge restriksjoner på adgang til vårt kontor. Kunder, leverandører og andre besøkende bes om å benytte telefon, SMS og e-post ved henvendelser til oss (også når de er fysisk tilstede i pukkverket)

- Hjullastersjåfør skal ikke ha direkte kontakt med kunder. Det skal så langt mulig kommuniseres via telefon. Hvis det likevel er behov for muntlig kontakt, skal dette skje med minst 1m avstand mens kunden befinner seg i eget kjøretøy eller på bakken ved hjullasteren.

- Utveiing av varer skal så langt mulig skje med eget veiekort på bilvekten. Kunder som ønsker veiesedler fra vekten kan få disse tilsendt på e-post ved henvendelse.

- Registrering og endring av kundeopplysninger, prosjekter, biler, tomvekter etc. samt veiekort skal gjøres ved henvendelse på e-pst eller tlf.

- Inntil videre er pukkverket kun åpent for registrerte firmakunder

 

Kontaktinformasjon

E-post: post@ryggepukkverk.no
Telefon: 995 17 774

Daglig leder, Per Lyshaugen: 901 88 461
Driftsleder, Alexander Lyshaugen: 970 14 941
Kontorleder, Tone Eilefstad: 995 17 774
Hjullastersjåfør, Opplastning: 971 55 167