OM OSS

Rygge Pukkverk ble åpnet i 2004, og drives i dag av Alexander og Per Lyshaugen.

Vi har i de senere år foretatt betydelige investeringer i maskiner og utstyr for å sikre produksjons- og leveringskapasiteten. Maskinparken består i dag av 2 hjullastere, 3 gravemaskiner, 1 lastebil, 1 mobilt finknuseverk, 2 sorteringsverk samt diverse transportører. 

Begge hjullasterne er utstyrt med vekt, og i tillegg har vi en 18m lang bilvekt med sjåførterminal. Samtlige vekter er justergodkjente og koplet opp mot vårt datasystem.

I tilknytning til pukkverket drives det også et godkjent massedeponi som er tilgjengelig for våre pukkverkskunder. Dette er ett av de få godkjente massedeponier i Mosse-regionen, og her tar vi imot rene fyllmasser samt vegetasjonsdekke med noe røtter og kvist. Ta kontakt for nærmere informasjon og eventuell registrering.
Massedeponiet er stengt inntil videre.

Rygge Pukkverk har siden åpningen levert over

1 million tonn

til små og store prosjekter i nærmiljøet!

VÅRE ANSATTE

Tone Eilefstad

Kontorleder

tone@ryggepukkverk.no

Per Lyshaugen

Daglig leder

per@ryggepukkverk.no

Alexander Lyshaugen

John-Olai Unnerud

Maskinfører