Vi har åpent for at private kan hente varer med egen henger. Alle kunder med varehenger skal stanse ved kontoret og ta kontakt på tlf 932 36 100 for registrering av ønsket produkt, mengde, betaling etc.
Etter avklaring kjøres det forsiktig ned til anvist ventesone/lasteplass hvor man venter i bilen til hjullaster blir ledig for opplasting.

RYGGE PUKKVERK

Det naturlige valget for levering av

Pukkverksprodukter
& Matjord

Vil leverer pukkverksprodukter og matjord til små og store prosjekter.

For bestilling benytt vårt kontaktskjema, ring oss eller send en e-post.

Utforsk vårt bildegalleri og se bilder/videoer fra diverse prosjekter og sprengninger i pukkverket.

Om oss

Rygge Pukkverk ble åpnet i 2004 og drives i dag av Alexander og Per Lyshaugen.Massedeponi

I tilknytning til pukkverket drives det også et godkjent massedeponi som er tilgjengelig for våre pukkverkskunder. Dette er ett av de få godkjente massedeponier i Mosse-regionen.

Maskinparken

Vi har i de senere årene foretatt betydelige investeringer i maskiner og utstyr for å sikre produksjons- og leveringskapasiteten. Maskinparken består i dag av 2 hjullastere, 3 gravemaskiner, 1 lastebil, 1 mobilt finknuseverk, 2 sorteringsverk samt diverse transportører.

Vi transporterer gjerne varene hjem til deg!

Kontakt oss for bestilling/pristilbud.