Previous slide
Next slide

Mobilknusing

I tillegg vil våre stasjonære knuseverk på uttaket vårt, har vi et nært samarbeid med vår eier GHG og kan tilby flere mobile enheter med knuseverk

Grov knuseverk

Stein er det mest brukte byggematerialet i Norge. Når stein knuses, brukes det ulikt utstyr for å få ulik størrelse på steinen. I grove knuseverk produserer vi stein som blant annet blir brukt til oppfylling av tomter, underbygging av vei, ved planering og som underlag/ fyllmasse i grøfter.
Vi produserer alt fra 0 til 300 mm på grovverk.

>>Kontakt GHG for mer info

Fin knuseverk

Når vi trenger å omdanne fraksjoner produsert fra grovverk til mindre fraksjoner, blir finverk benyttet. Ved hjelp av vår store og moderne maskinpark produserer vi alt innen knuste varer.

>>Kontakt GHG for mer info

FORESPØRSLER

Ved forespørsler på knusing, kontakt jan.ola@gholth.no

Ved henvendelser kan vi kontaktes på tlf. 932 36 100 eller post@ryggepukkverk.no