Transport

Rygge Pukkverk leverer hovedsakelig produkter i området Rygge, Råde, Moss, Våler og Vestby.
Vi har egen lastebil som benyttes til utkjøring av varer etter nærmere avtale til de kundene som ønsker dette. Ved større leveranser har vi også samarbeidsavtaler med andre transportører som bistår oss etter behov.
Betaling med kort ved all henting/levering med mindre det foreligger forhåndsgodkjent kredit.

Transportpriser beregnes etter avstand i km og antall tonn levert (minimum 13 tonn pr. lass).
Tillegg for spredning/deling av lass er kr. 25 pr. tonn inkl. mva.

Minstepris for transport er kr. 1 400 eks. mva.
Ventetid kr 625 inkl. mva pr påbegynte halvtime.

VAREHENGER
Privatpersoner kan hente varer med egen varehenger mot kontant betaling. NB! Kun en fraksjon pr. lass.

Priser:

  • 1-akslet varehenger inntil 1 tonn/1000kg: 400 kr/lass inkl. mva
  • 2/3-akslet varehenger inntil 2 tonn/2000kg: 600 kr/lass inkl. mva
  • 2/3-akslet varehenger over 2 tonn/2000kg: 300 kr/tonn inkl mva.

For øvrig vises til våre standard salgs- og leveringsbetingelser.

FORESPØRSLER

Ved henvendelser kan vi kontaktes på tlf. 932 36 100 eller post@ryggepukkverk.no