HMS og KS

HMS og KS illustrasjonsbilde

Fordi vi er en bedrift som har slått seg opp på arbeid med stein og grus, har sikkerheten til de ansatte alltid vært i høysetet.

Med en arbeidshverdag preget av tungt arbeid og håndtering av store maskiner, er det en forutsetning for suksess at de ansattes sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte.

Ved å sørge for at utstyret alltid er godt vedlikeholdt og at de som skal håndtere det er kvalifiserte, legger vi forholdene til rette for at driften aldri skal gå ut over de ansattes liv og helse.

Som leverandør av produkter og tjenester til en rekke entreprenører og utbyggere, innretter vi oss alltid etter de gjeldende retningslinjer rundt våre oppdragsgivers HMS-rutiner.

Vi går aldri på akkord med kvaliteten på våre varer og tjenester, alle varer vi leverer er produsert i henhold til følgende standarder:

  • Bygg/anlegg NS-EN 13242, NS-EN 13285 og NS 3468
  • Betong NS-EN 12620
  • Asfalt NS-EN 13043

De ulike standardene sikrer at du som kunde får varer som er i henhold til de krav som er satt.

Her kan du se våre CE dokumenter og Ytelseserklæringer:

FORESPØRSLER

Ved henvendelser kan vi kontaktes på tlf. 932 36 100 eller post@ryggepukkverk.no