Om Rygge Pukkverk

Rygge Pukkverk ble åpnet i 2004, og drives i dag av Gunnar Holth Grusforretning

Vi har i de senere år foretatt betydelige investeringer i maskiner og utstyr for å sikre produksjons- og leveringskapasiteten. Maskinparken består i dag av 3 hjullastere, 3 gravemaskiner, 1 lastebil med henger, 1 mobilt finknuseverk, 2 sorteringsverk samt diverse transportører.

Alle hjullasterne er utstyrt med vekt, og i tillegg har vi en 18m lang bilvekt med sjåførterminal. Samtlige vekter er justergodkjente og koplet opp mot vårt datasystem.

I tilknytning til pukkverket drives det også et godkjent massedeponi som er tilgjengelig for våre pukkverkskunder. Dette er ett av de få godkjente massedeponier i Mosse-regionen, og her tar vi imot rene fyllmasser samt vegetasjonsdekke med noe røtter og kvist. Ta kontakt for nærmere informasjon og eventuell registrering.

Rygge Pukkverk har siden åpningen levert over 2 millioner tonn til små og store prosjekter i nærmiljøet!

FORESPØRSLER

Ved henvendelser kan vi kontaktes på tlf. 932 36 100 eller post@ryggepukkverk.no