Referanser

Moss Lufthavn Rygge

 • Adkomstvei/Parkering
 • Avisningsplattform
 • Forsterkningslag, flyoppstillingsplass
 • Breddeutvidelse rullebaner/taxeveier
 • Vedlikeholdshangar/flyoppstillingsplass
 • Utvidelse P-plass
 • Mottak av ca 600.000 tonn fyllmasse
 • Levering av ca 600.000 tonn knust stein.

Råde Jernbanestasjon

 • Ny stasjon
 • Pendlerparkering
 • Mottak av ca 50.000 tonn fyllmasse
 • Levering av ca 50.000 tonn knust stein

VA – Halmstad

 • Mottak av ca 50.000 tonn fyllmasse
 • Levering av ca 50.000 tonn knust stein

Lintho Steinmiljø

 • Diverse spesialfraksjoner til Permeable dekker av beleggnings-stein.

Dobbeltspor jernbane Sandbukta-Moss-Såstad

 • Mottak av nærmere 1 million tonn sprengstein.
 • Leveranse av store mengder knust stein til prosjektet.

Kongsberg Aviation

 • Mottak av store mengder fyllmasser
 • Leveranse av all knust stein til prosjektet.

Circkle K Rygge

 • Mottak av store mengder fyllmasse
 • Leveranse av all knust stein til prosjektet.

Det dere har fått til på disse 50 årene, og hvorledes utviklingen av selskapet og KB-gruppen har vært i denne perioden, er rett og slett imponerende. Jeg har hatt gleden av å samarbeide tett med Roy i mange år, både i rent kundeforhold, men også som medeier i ulike selskaper. Det kameratskapet vi har utviklet gjennom alle disse årene, betyr mye for meg. Dere kan være stolte av bedriften deres. Den ubestridte ledende knuse-entreprenøren i Norge. Jeg vil på vegne av alle oss i Hæhre takke for et spesielt godt samarbeid i alle disse årene.

Som en markedsledende aktør i bransjen og forhandler av Caterpillar anleggsmaskiner i Norge, setter vi i Pon Equipment AS stor pris på å få være samarbeidspartner med en så betydelig aktør innenfor pukk og grus som Gunnar Holth Grusforretning. Gunnar Holth Grusforretning har gjennom flere tiår vært en av våre mest solide og trofaste kunder. Firmaet kjennetegnes som meget ryddig, med en hardtarbeidende kultur og med fokus på folk, der også forholdet mellom kunde og leverandør bærer preg av gjensidig respekt.

AF Gruppen har vi ved flere av våre største anleggsprosjekter benyttet Gunnar Holt Grusforretning AS til knusing. Valgene er blant annet gjort på bakgrunn av GHGs store kapasitet, fleksibilitet i antall knuseverk og sikkerheten for å kunne følge riktig framdrift i de store prosjektene.

Gjennom mange år har vi utviklet et godt samarbeid, og hatt gleden av å levere en stadig større andel av maskinene GHG benytter. Før var det helst servicemaskiner og mellomstore hjullastere det gikk i, men etter hvert har L180 og L220 hjullastere blitt «volummodellene», og til og med 50 tonns Volvo-maskiner inngår nå i maskinparken. Det er moro å se utviklingen GHG har hatt, og hvor godt dere har lykkes basert på hardt arbeid, forretningsteft og profesjonalitet.

Prøvene ble hentet kjapt etter at de ble rapporter klare, vi hadde alltid kontainere i buffer slik at vi kunne ta på helg om nødvendig. Analysene ble gjort kjapt etter henting slik at vi hadde svarene 1-2 dager etter levering. Uttak av alle prøver ble gjort av Skanska selv etter opplæring av Anders fra lab’n. Samarbeidet med Skanska og Lab fungerte utmerket, flinke folk som alltid var på tilbudssiden og opptatt av å levere innen kort tid. Fikk mye gode råd samt informasjon om hvordan ting ble gjort og hvorfor. Alt i alt en veldig positiv erfaring for oss i Skanska som hadde samarbeidet med Lab!

FORESPØRSLER

Ved henvendelser kan vi kontaktes på tlf. 932 36 100 eller post@ryggepukkverk.no